pb.pl
13,5000 zł
2,27% 0,3000 zł
Creativeforge Games SA (CFG)

Wyniki finansowe - CFG

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 -752 998 1 246
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -1 644 -107 -187
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -1 666 -228 -239
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -1 666 -228 -239
Amortyzacja (tys. zł) 0 28 28 34
EBITDA (tys. zł) 0 -1 616 -79 -153
Aktywa (tys. zł) 8 219 0 8 706 9 350
Kapitał własny (tys. zł)* 3 111 0 1 217 978
Liczba akcji (tys. szt.) 2 667,000 2 667,000 2 667,000 2 667,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,625 -0,085 -0,090
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,167 0,000 0,456 0,367
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej