pb.pl
0,1500 zł
0,00% 0,0000 zł
CORELENS S.A. (COR)

Wyniki finansowe - CORELENS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 822 694 690 492
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 56 44 3 -105
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 45 38 -2 -113
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 45 38 -2 -113
Amortyzacja (tys. zł) 40 23 39 53
EBITDA (tys. zł) 96 67 42 -52
Aktywa (tys. zł) 1 734 1 486 1 454 1 420
Kapitał własny (tys. zł)* 649 687 685 573
Liczba akcji (tys. szt.) 3 485,000 3 485,000 3 485,000 3 485,000
Zysk na akcję (zł) 0,013 0,011 -0,001 -0,032
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,186 0,197 0,197 0,164
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej