pb.pl
0,7100 zł
1,43% 0,0100 zł
Ceramika Nowa Gala SA (CNG)

Wyniki finansowe - NOWAGALA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 44 148 30 928 39 347 36 877
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -4 374 -6 370 -878 -3 500
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 837 -6 716 -1 389 -3 986
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 075 -8 327 -1 168 -4 795
Amortyzacja (tys. zł) 3 405 3 760 3 863 3 705
EBITDA (tys. zł) -969 -2 610 2 985 205
Aktywa (tys. zł) 230 067 214 349 222 034 211 654
Kapitał własny (tys. zł)* 157 176 148 846 146 820 142 033
Liczba akcji (tys. szt.) 46 893,621 46 893,621 46 893,621 46 893,621
Zysk na akcję (zł) -0,108 -0,178 -0,025 -0,102
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,352 3,174 3,131 3,029
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej