pb.pl
0,5700 zł
-10,09% -0,0640 zł
CI Games S.A. (CIG)

Wyniki finansowe - CIGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 477 7 724 3 794 6 215
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 344 -1 081 -1 475 -2 370
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 220 -1 011 -993 -2 799
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -431 -1 502 -1 157 -2 795
Amortyzacja (tys. zł) 2 922 3 188 1 461 1 627
EBITDA (tys. zł) 3 266 2 107 -14 -743
Aktywa (tys. zł) 90 678 96 371 93 530 97 455
Kapitał własny (tys. zł)* 75 227 73 695 72 497 69 647
Liczba akcji (tys. szt.) 139 149,990 139 149,990 139 149,990 139 149,990
Zysk na akcję (zł) -0,003 -0,011 -0,008 -0,020
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,541 0,530 0,521 0,501
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej