pb.pl
0,0200 zł
0,00% 0,0000 zł
D&D SA (DXD)

Wyniki finansowe - DXD

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 907 0 55 47
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -576 0 -141 -41
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -586 0 -167 -41
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -586 0 -167 -41
Amortyzacja (tys. zł) 49 0 7 5
EBITDA (tys. zł) -527 0 -134 -36
Aktywa (tys. zł) 2 747 2 358 2 020 2 033
Kapitał własny (tys. zł)* -727 -1 127 -1 451 -1 495
Liczba akcji (tys. szt.) 2 160,000 2 160,000 2 160,000 2 160,000
Zysk na akcję (zł) -0,271 0,000 -0,077 -0,019
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,336 -0,522 -0,672 -0,692
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej