pb.pl
0,0200 zł
0,00% 0,0000 zł
D&D SA (DXD)

Wyniki finansowe - DXD

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012 IV Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 296 1 735 982 934
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 -1 503 -250
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -710 -342 -1 029 -470
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -710 -342 -1 029 -251
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 84
EBITDA (tys. zł) 0 0 -1 503 -166
Aktywa (tys. zł) 10 408 10 346 8 792 4 784
Kapitał własny (tys. zł)* 1 888 2 624 1 595 -141
Liczba akcji (tys. szt.) 2 160,000 2 160,000 2 160,000 2 160,000
Zysk na akcję (zł) -0,329 -0,158 -0,476 -0,116
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,874 1,215 0,738 -0,065
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej