pb.pl
0,0200 zł
0,00% 0,0000 zł
D&D SA (DXD)

Wyniki finansowe - DXD

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011 IV Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 081 3 900 1 654 1 212
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 -674
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -536 0 -288 -679
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -557 8 -288 -815
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 -674
Aktywa (tys. zł) 11 380 12 913 12 014 11 329
Kapitał własny (tys. zł)* 3 146 3 555 3 337 2 674
Liczba akcji (tys. szt.) 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 160,000
Zysk na akcję (zł) -0,279 0,004 -0,144 -0,377
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,573 1,778 1,669 1,238
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej