pb.pl
0,0200 zł
0,00% 0,0000 zł
D&D SA (DXD)

Wyniki finansowe - DXD

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 II Q 2010 III Q 2010 IV Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 5 459 4 069
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 380
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 -310 -953
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 229 -736
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 380
Aktywa (tys. zł) 10 705 10 321 10 692 12 141
Kapitał własny (tys. zł)* 2 537 1 603 1 821 3 704
Liczba akcji (tys. szt.) 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,115 -0,368
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,269 0,802 0,911 1,852
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej