pb.pl
83,0000 zł
0,24% 0,2000 zł
Firma Oponiarska Dębica SA (DBC)

Wyniki finansowe - DEBICA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 463 587 571 102 495 611 511 891
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 261 58 821 15 759 22 056
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 852 59 364 15 827 22 515
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 769 58 488 15 099 18 868
Amortyzacja (tys. zł) 23 745 23 143 23 154 23 128
EBITDA (tys. zł) 28 006 81 964 38 913 45 184
Aktywa (tys. zł) 1 691 457 1 780 872 1 794 151 1 791 906
Kapitał własny (tys. zł)* 1 112 252 1 170 741 1 118 482 1 137 350
Liczba akcji (tys. szt.) 13 802,750 13 802,750 13 802,750 13 802,750
Zysk na akcję (zł) -0,128 4,237 1,094 1,367
Wartość księgowa na akcję (zł) 80,582 84,819 81,033 82,400
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej