pb.pl
83,0000 zł
0,24% 0,2000 zł
Firma Oponiarska Dębica SA (DBC)

Wyniki finansowe - DEBICA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 444 729 500 951 468 039 499 691
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 847 53 042 14 168 28 151
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 12 233 55 179 16 130 26 429
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 009 55 208 12 432 23 882
Amortyzacja (tys. zł) 25 563 25 717 24 870 24 465
EBITDA (tys. zł) 40 410 78 759 39 038 52 616
Aktywa (tys. zł) 1 648 632 1 693 643 1 734 728 1 761 476
Kapitał własny (tys. zł)* 1 112 218 1 167 427 1 090 140 1 114 021
Liczba akcji (tys. szt.) 13 802,750 13 802,750 13 802,750 13 802,750
Zysk na akcję (zł) 0,508 4,000 0,901 1,730
Wartość księgowa na akcję (zł) 80,579 84,579 78,980 80,710
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej