pb.pl
82,4000 zł
-0,24% -0,2000 zł
Firma Oponiarska Dębica SA (DBC)

Wyniki finansowe - DEBICA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

Q 0000 I Q 1998 II Q 1998 III Q 1998
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 295 088 190 708 229 298 225 572
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 577 21 128 19 293 28 576
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 174 25 188 25 825 32 283
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -188 18 381 17 946 22 788
Amortyzacja (tys. zł) 2 578 9 342 9 789 9 724
EBITDA (tys. zł) 6 155 30 470 29 082 38 300
Aktywa (tys. zł) 989 056 662 451 678 643 662 634
Kapitał własny (tys. zł)* 645 981 515 053 457 773 480 562
Liczba akcji (tys. szt.) 13 802,750 13 802,750 13 802,750 13 802,750
Zysk na akcję (zł) -0,014 1,332 1,300 1,651
Wartość księgowa na akcję (zł) 46,801 37,315 33,165 34,816
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej