pb.pl
82,8000 zł
0,24% 0,2000 zł
Firma Oponiarska Dębica SA (DBC)

Wyniki finansowe - DEBICA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 322 052 523 685 470 994 524 045
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -23 196 43 131 15 011 49 401
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -23 993 42 858 15 548 50 930
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -15 457 44 709 17 509 50 962
Amortyzacja (tys. zł) 23 872 23 774 24 505 25 852
EBITDA (tys. zł) 676 66 905 39 516 75 253
Aktywa (tys. zł) 1 451 820 1 597 441 1 645 402 1 710 119
Kapitał własny (tys. zł)* 1 025 080 1 069 789 1 054 862 1 105 824
Liczba akcji (tys. szt.) 13 802,750 13 802,750 13 802,750 13 802,750
Zysk na akcję (zł) -1,120 3,239 1,269 3,692
Wartość księgowa na akcję (zł) 74,266 77,505 76,424 80,116
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej