pb.pl
83,0000 zł
0,24% 0,2000 zł
Firma Oponiarska Dębica SA (DBC)

Wyniki finansowe - DEBICA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 354 597 451 760 453 584 451 280
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -25 377 30 093 25 538 19 222
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -24 510 27 431 27 456 21 114
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -22 586 28 922 28 999 22 289
Amortyzacja (tys. zł) 23 380 23 282 23 404 23 840
EBITDA (tys. zł) -1 997 53 375 48 942 43 062
Aktywa (tys. zł) 1 431 948 1 519 780 1 561 055 1 581 051
Kapitał własny (tys. zł)* 999 803 1 028 725 1 018 248 1 040 538
Liczba akcji (tys. szt.) 13 802,750 13 802,750 13 802,750 13 802,750
Zysk na akcję (zł) -1,636 2,095 2,101 1,615
Wartość księgowa na akcję (zł) 72,435 74,530 73,771 75,386
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej