pb.pl
26,5000 zł
0,38% 0,1000 zł
Dekpol S.A. (DEK)

Wyniki finansowe - DEKPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 265 227 177 567 245 880 188 272
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 17 585 11 355 14 800 11 300
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 16 288 7 778 13 906 9 444
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 734 5 933 11 560 6 664
Amortyzacja (tys. zł) 2 191 2 239 2 735 2 316
EBITDA (tys. zł) 19 776 13 594 17 535 13 616
Aktywa (tys. zł) 900 817 906 054 1 039 375 981 188
Kapitał własny (tys. zł)* 191 525 197 458 209 017 215 680
Liczba akcji (tys. szt.) 8 362,549 8 362,549 8 362,549 8 362,549
Zysk na akcję (zł) 1,403 0,709 1,382 0,797
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,903 23,612 24,994 25,791
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej