pb.pl
9,0000 zł
-6,25% -0,6000 zł
Delko SA (DEL)

Wyniki finansowe - DELKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 150 258 162 823 202 355 200 916
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 942 4 104 6 233 6 458
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 497 3 569 5 480 5 584
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 690 2 712 4 423 4 535
Amortyzacja (tys. zł) 772 1 412 2 981 3 020
EBITDA (tys. zł) 4 714 5 516 9 214 9 478
Aktywa (tys. zł) 184 874 225 063 260 165 250 033
Kapitał własny (tys. zł)* 79 297 81 229 83 426 88 022
Liczba akcji (tys. szt.) 5 980,000 5 980,000 5 980,000 5 980,000
Zysk na akcję (zł) 0,450 0,454 0,740 0,758
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,260 13,583 13,951 14,719
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej