pb.pl
11,1000 zł
0,91% 0,1000 zł
Delko SA (DEL)

Wyniki finansowe - DELKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 148 390 158 672 163 195 161 263
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 987 4 409 5 250 5 125
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 431 3 912 4 744 4 654
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 348 3 068 3 803 3 966
Amortyzacja (tys. zł) 754 763 776 757
EBITDA (tys. zł) 1 741 5 172 6 026 5 882
Aktywa (tys. zł) 186 279 203 713 206 269 206 148
Kapitał własny (tys. zł)* 68 153 71 225 72 638 76 606
Liczba akcji (tys. szt.) 5 980,000 5 980,000 5 980,000 5 980,000
Zysk na akcję (zł) 0,058 0,513 0,636 0,663
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,397 11,911 12,147 12,810
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej