pb.pl
5,3000 zł
6,00% 0,3000 zł
DGA SA (DGA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - DGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 505 909 2 154 2 362
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 143 -459 -89 -162
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 663 -619 -1 383 -437
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 479 -705 -1 253 -331
Amortyzacja (tys. zł) 61 30 27 26
EBITDA (tys. zł) 204 -429 -62 -136
Aktywa (tys. zł) 22 564 24 476 20 444 23 786
Kapitał własny (tys. zł)* 15 789 15 084 13 831 13 500
Liczba akcji (tys. szt.) 1 130,279 1 130,279 1 130,279 1 130,279
Zysk na akcję (zł) 0,424 -0,624 -1,109 -0,293
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,969 13,345 12,237 11,944
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej