pb.pl
5,2000 zł
2,36% 0,1200 zł
DGA SA (DGA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - DGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 IV Q 2000 IV Q 2001 IV Q 2002
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 272 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 686 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 467 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 52 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 2 578 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 3 264 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 27 581 3 489 5 207 5 857
Kapitał własny (tys. zł)* 23 097 2 185 3 212 4 653
Liczba akcji (tys. szt.) 2 260,000 210,000 210,000 210,000
Zysk na akcję (zł) 0,023 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,220 10,405 15,295 22,157
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej