pb.pl
5,3000 zł
6,00% 0,3000 zł
DGA SA (DGA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - DGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 754 1 284 1 038 851
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 350 119 85 -480
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 446 648 -398 -1 188
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 406 477 -259 -998
Amortyzacja (tys. zł) 19 33 34 -25
EBITDA (tys. zł) 369 152 119 -505
Aktywa (tys. zł) 28 945 27 781 27 522 28 783
Kapitał własny (tys. zł)* 16 254 16 730 16 471 16 216
Liczba akcji (tys. szt.) 1 130,279 1 130,279 1 130,279 1 130,279
Zysk na akcję (zł) 0,359 0,422 -0,229 -0,883
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,381 14,802 14,573 14,347
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej