pb.pl
4,9600 zł
-0,80% -0,0400 zł
DGA SA (DGA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - DGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 533 2 099 2 343 2 861
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 121 1 925 42 417
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 101 2 566 -249 1 981
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 15 2 562 -177 1 762
Amortyzacja (tys. zł) -9 14 12 12
EBITDA (tys. zł) 112 1 939 54 429
Aktywa (tys. zł) 22 508 25 272 28 778 31 529
Kapitał własny (tys. zł)* 12 462 15 025 14 845 16 607
Liczba akcji (tys. szt.) 1 130,279 1 130,279 1 130,279 1 130,279
Zysk na akcję (zł) 0,013 2,267 -0,157 1,559
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,026 13,293 13,134 14,693
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej