pb.pl
4,9600 zł
-0,80% -0,0400 zł
DGA SA (DGA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - DGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 351 321 1 457 2 140
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -625 -698 136 137
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 327 -1 120 182 245
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 330 -1 135 151 238
Amortyzacja (tys. zł) 37 36 37 43
EBITDA (tys. zł) -588 -662 173 180
Aktywa (tys. zł) 15 184 15 068 18 264 21 575
Kapitał własny (tys. zł)* 13 196 12 061 12 209 12 446
Liczba akcji (tys. szt.) 1 130,279 1 130,279 1 130,279 1 130,279
Zysk na akcję (zł) 0,292 -1,004 0,134 0,211
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,675 10,671 10,802 11,011
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej