pb.pl
7,7000 zł
-1,28% -0,1000 zł
Dektra SA (DKR)

Wyniki finansowe - DEKTRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 021 2 964 3 430 5 484
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 946 78 91 385
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 987 -13 72 363
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 801 -16 58 289
Amortyzacja (tys. zł) 38 36 34 33
EBITDA (tys. zł) 984 114 125 418
Aktywa (tys. zł) 7 159 5 413 6 514 7 427
Kapitał własny (tys. zł)* 3 755 3 739 3 796 2 650
Liczba akcji (tys. szt.) 1 104,000 1 104,000 1 104,000 1 104,000
Zysk na akcję (zł) 0,725 -0,015 0,052 0,262
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,401 3,386 3,439 2,400
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej