pb.pl
6,1000 zł
2,52% 0,1500 zł
Dektra SA (DKR)

Wyniki finansowe - DEKTRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 964 3 430 5 484 6 635
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 78 91 385 665
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -13 72 363 678
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -16 58 289 544
Amortyzacja (tys. zł) 36 34 33 33
EBITDA (tys. zł) 114 125 418 698
Aktywa (tys. zł) 5 413 6 514 7 427 7 127
Kapitał własny (tys. zł)* 3 739 3 796 2 650 3 194
Liczba akcji (tys. szt.) 1 104,000 1 104,000 1 104,000 1 104,000
Zysk na akcję (zł) -0,015 0,052 0,262 0,492
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,386 3,439 2,400 2,893
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej