pb.pl
6,1000 zł
2,52% 0,1500 zł
Dektra SA (DKR)

Wyniki finansowe - DEKTRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 481 4 463 5 651 7 021
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 450 457 946
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -28 459 464 987
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -27 364 369 801
Amortyzacja (tys. zł) 21 10 39 38
EBITDA (tys. zł) 18 460 496 984
Aktywa (tys. zł) 4 160 7 673 7 002 7 159
Kapitał własny (tys. zł)* 3 378 3 742 2 952 3 755
Liczba akcji (tys. szt.) 1 104,000 1 104,000 1 104,000 1 104,000
Zysk na akcję (zł) -0,025 0,330 0,335 0,725
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,060 3,389 2,674 3,401
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej