pb.pl
7,7000 zł
-1,28% -0,1000 zł
Dektra SA (DKR)

Wyniki finansowe - DEKTRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 577 2 481 4 463 5 651
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 947 -3 450 457
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 974 -28 459 464
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 791 -27 364 369
Amortyzacja (tys. zł) 36 21 10 39
EBITDA (tys. zł) 983 18 460 496
Aktywa (tys. zł) 6 090 4 160 7 673 7 002
Kapitał własny (tys. zł)* 3 405 3 378 3 742 2 952
Liczba akcji (tys. szt.) 1 104,000 1 104,000 1 104,000 1 104,000
Zysk na akcję (zł) 0,717 -0,025 0,330 0,335
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,085 3,060 3,389 2,674
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej