pb.pl
6,1000 zł
2,52% 0,1500 zł
Dektra SA (DKR)

Wyniki finansowe - DEKTRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 745 3 543 5 128 7 577
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 133 218 393 947
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 79 177 413 974
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 70 148 337 791
Amortyzacja (tys. zł) 57 39 41 36
EBITDA (tys. zł) 190 257 434 983
Aktywa (tys. zł) 4 127 5 652 5 631 6 090
Kapitał własny (tys. zł)* 3 454 3 602 2 614 3 405
Liczba akcji (tys. szt.) 1 104,000 1 104,000 1 104,000 1 104,000
Zysk na akcję (zł) 0,064 0,134 0,305 0,717
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,129 3,263 2,368 3,085
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej