pb.pl
7,7000 zł
-1,28% -0,1000 zł
Dektra SA (DKR)

Wyniki finansowe - DEKTRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 002 2 745 3 543 5 128
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 690 133 218 393
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 630 79 177 413
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 507 70 148 337
Amortyzacja (tys. zł) 61 57 39 41
EBITDA (tys. zł) 751 190 257 434
Aktywa (tys. zł) 6 160 4 127 5 652 5 631
Kapitał własny (tys. zł)* 3 548 3 454 3 602 2 614
Liczba akcji (tys. szt.) 1 104,000 1 104,000 1 104,000 1 104,000
Zysk na akcję (zł) 0,459 0,064 0,134 0,305
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,214 3,129 3,263 2,368
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej