pb.pl
5,9500 zł
-0,83% -0,0500 zł
Dektra SA (DKR)

Wyniki finansowe - DEKTRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 860 3 820 5 473 6 002
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 207 270 536 690
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 188 249 502 630
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 140 198 385 507
Amortyzacja (tys. zł) 53 26 58 61
EBITDA (tys. zł) 260 296 594 751
Aktywa (tys. zł) 4 395 5 325 5 441 6 160
Kapitał własny (tys. zł)* 3 824 3 871 3 042 3 548
Liczba akcji (tys. szt.) 1 104,000 1 104,000 1 104,000 1 104,000
Zysk na akcję (zł) 0,127 0,179 0,349 0,459
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,463 3,507 2,755 3,214
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej