pb.pl
6,1000 zł
1,67% 0,1000 zł
Dektra SA (DKR)

Wyniki finansowe - DEKTRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 445 3 046 3 751 4 345
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 421
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 667 144 251 421
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 404 140 179 346
Amortyzacja (tys. zł) 0 6 44 12
EBITDA (tys. zł) 0 6 44 433
Aktywa (tys. zł) 6 007 4 944 4 911 6 476
Kapitał własny (tys. zł)* 4 813 3 919 3 474 4 763
Liczba akcji (tys. szt.) 1 104,000 1 104,000 1 104,000 1 104,000
Zysk na akcję (zł) 0,366 0,127 0,162 0,313
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,360 3,550 3,147 4,314
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej