pb.pl
7,7000 zł
-1,28% -0,1000 zł
Dektra SA (DKR)

Wyniki finansowe - DEKTRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 445 3 046 3 751
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 667 144 251
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 404 140 179
Amortyzacja (tys. zł) 0 6 44
EBITDA (tys. zł) 0 6 44
Aktywa (tys. zł) 6 007 4 944 4 911
Kapitał własny (tys. zł)* 4 813 3 919 3 474
Liczba akcji (tys. szt.) 1 104,000 1 104,000 1 104,000
Zysk na akcję (zł) 0,366 0,127 0,162
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,360 3,550 3,147
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej