pb.pl
83,2000 zł
-0,24% -0,2000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe - DOMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 265 786 748 954 528 187 238 654
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 28 130 158 537 105 296 38 157
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 28 493 158 956 104 740 38 438
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 21 899 128 816 84 263 31 056
Amortyzacja (tys. zł) 2 335 2 478 3 685 3 720
EBITDA (tys. zł) 30 465 161 015 108 981 41 877
Aktywa (tys. zł) 2 610 014 2 538 953 2 693 477 2 725 514
Kapitał własny (tys. zł)* 917 594 1 046 473 1 134 454 939 388
Liczba akcji (tys. szt.) 24 968,422 24 968,422 25 068,422 25 068,422
Zysk na akcję (zł) 0,877 5,159 3,361 1,239
Wartość księgowa na akcję (zł) 36,750 41,912 45,254 37,473
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej