pb.pl
88,6000 zł
0,68% 0,6000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe - DOMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2007 I Q 2008 II Q 2008 III Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 204 195 266 768 267 993 270 800
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 52 324 82 399 83 302 93 619
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 54 398 86 180 85 562 94 660
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 43 122 69 389 68 722 76 204
Amortyzacja (tys. zł) 628 538 553 627
EBITDA (tys. zł) 52 952 82 937 83 855 94 246
Aktywa (tys. zł) 1 252 067 1 272 400 1 331 601 0
Kapitał własny (tys. zł)* 696 138 743 592 764 004 0
Liczba akcji (tys. szt.) 24 560,222 24 560,222 24 560,222 24 560,222
Zysk na akcję (zł) 1,756 2,825 2,798 3,103
Wartość księgowa na akcję (zł) 28,344 30,276 31,107 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej