pb.pl
88,6000 zł
0,68% 0,6000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe - DOMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2006 I Q 2007 II Q 2007 III Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 207 513 171 877 230 009 272 672
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 51 502 43 974 65 913 78 749
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 54 680 46 608 68 094 81 263
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 43 763 37 370 54 734 65 418
Amortyzacja (tys. zł) 377 467 571 560
EBITDA (tys. zł) 51 879 44 441 66 484 79 309
Aktywa (tys. zł) 923 923 976 759 1 028 497 0
Kapitał własny (tys. zł)* 491 882 532 480 585 098 0
Liczba akcji (tys. szt.) 24 050,372 24 560,222 24 560,222 24 560,222
Zysk na akcję (zł) 1,820 1,522 2,229 2,664
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,452 21,681 23,823 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej