pb.pl
89,4000 zł
0,90% 0,8000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe - DOMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2005 I Q 2006 II Q 2006 III Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 199 801 120 711 228 277 173 315
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 43 821 20 372 52 633 40 452
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 40 442 19 452 52 024 41 617
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 33 678 15 279 42 667 33 489
Amortyzacja (tys. zł) 464 408 389 393
EBITDA (tys. zł) 44 285 20 780 53 022 40 845
Aktywa (tys. zł) 586 386 0 635 207 0
Kapitał własny (tys. zł)* 133 411 0 191 914 0
Liczba akcji (tys. szt.) 21 344,490 21 344,490 21 344,490 21 344,490
Zysk na akcję (zł) 1,578 0,716 1,999 1,569
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,250 0,000 8,991 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej