pb.pl
93,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe - DOMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2003 IV Q 2004 II Q 2005 III Q 2005
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 145 340
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 11 621
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 10 575
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 6 873
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 424
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 12 045
Aktywa (tys. zł) 322 550 419 789 441 299 0
Kapitał własny (tys. zł)* 70 631 76 525 92 639 0
Liczba akcji (tys. szt.) 21 344,490 21 344,490 21 344,490 21 344,490
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,322
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,309 3,585 4,340 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej