pb.pl
83,2000 zł
-0,24% -0,2000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe - DOMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2003 IV Q 2004 II Q 2005
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 322 550 419 789 441 299
Kapitał własny (tys. zł)* 70 631 76 525 92 639
Liczba akcji (tys. szt.) 21 344,490 21 344,490 21 344,490
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,309 3,585 4,340
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej