pb.pl
83,2000 zł
-0,24% -0,2000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe - DOMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 245 201 723 966 203 480 435 713
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 32 355 145 707 22 544 72 808
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 32 101 146 083 22 396 72 797
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 25 988 116 713 17 515 58 791
Amortyzacja (tys. zł) 2 125 2 133 2 324 2 457
EBITDA (tys. zł) 34 480 147 840 24 868 75 265
Aktywa (tys. zł) 2 384 192 2 390 395 2 480 672 2 608 115
Kapitał własny (tys. zł)* 881 248 1 002 259 1 023 692 894 249
Liczba akcji (tys. szt.) 24 868,422 24 868,422 24 968,422 24 968,422
Zysk na akcję (zł) 1,045 4,693 0,701 2,355
Wartość księgowa na akcję (zł) 35,436 40,302 40,999 35,815
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej