pb.pl
92,2000 zł
0,66% 0,6000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe - DOMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 723 966 203 480 435 713 265 786
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 145 707 22 544 72 808 28 130
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 146 083 22 396 72 797 28 493
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 116 713 17 515 58 791 21 899
Amortyzacja (tys. zł) 2 133 2 324 2 457 2 335
EBITDA (tys. zł) 147 840 24 868 75 265 30 465
Aktywa (tys. zł) 2 390 395 2 480 672 2 608 115 2 610 014
Kapitał własny (tys. zł)* 1 002 259 1 023 692 894 249 917 594
Liczba akcji (tys. szt.) 24 868,422 24 968,422 24 968,422 24 968,422
Zysk na akcję (zł) 4,693 0,701 2,355 0,877
Wartość księgowa na akcję (zł) 40,302 40,999 35,815 36,750
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej