pb.pl
92,2000 zł
0,66% 0,6000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe - DOMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 567 090 113 011 322 505 245 201
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 105 032 -950 58 280 32 355
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 105 460 -982 59 030 32 101
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 85 289 -1 008 48 981 25 988
Amortyzacja (tys. zł) 1 466 1 484 1 588 2 125
EBITDA (tys. zł) 106 498 534 59 868 34 480
Aktywa (tys. zł) 1 977 292 2 039 642 2 288 393 2 384 192
Kapitał własny (tys. zł)* 929 507 931 864 855 187 881 248
Liczba akcji (tys. szt.) 24 782,592 24 868,422 24 868,422 24 868,422
Zysk na akcję (zł) 3,441 -0,041 1,970 1,045
Wartość księgowa na akcję (zł) 37,506 37,472 34,388 35,436
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej