pb.pl
83,2000 zł
-0,24% -0,2000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe - DOMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 218 211 567 090 113 011 322 505
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 21 010 105 032 -950 58 280
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 20 889 105 460 -982 59 030
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 16 828 85 289 -1 008 48 981
Amortyzacja (tys. zł) 1 413 1 466 1 484 1 588
EBITDA (tys. zł) 22 423 106 498 534 59 868
Aktywa (tys. zł) 2 059 207 1 977 292 2 039 642 2 288 393
Kapitał własny (tys. zł)* 843 716 929 507 931 864 855 187
Liczba akcji (tys. szt.) 24 782,592 24 782,592 24 868,422 24 868,422
Zysk na akcję (zł) 0,679 3,441 -0,041 1,970
Wartość księgowa na akcję (zł) 34,045 37,506 37,472 34,388
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej