pb.pl
92,2000 zł
0,66% 0,6000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe - DOMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 479 988 139 058 228 657 218 211
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 81 763 7 346 23 231 21 010
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 81 788 6 379 23 172 20 889
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 66 026 5 118 18 415 16 828
Amortyzacja (tys. zł) 1 206 1 251 1 321 1 413
EBITDA (tys. zł) 82 969 8 597 24 552 22 423
Aktywa (tys. zł) 1 752 953 1 860 715 2 030 738 2 059 207
Kapitał własny (tys. zł)* 883 604 888 391 826 746 843 716
Liczba akcji (tys. szt.) 24 771,272 24 771,272 24 782,592 24 782,592
Zysk na akcję (zł) 2,665 0,207 0,743 0,679
Wartość księgowa na akcję (zł) 35,671 35,864 33,360 34,045
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej