pb.pl
83,2000 zł
-0,24% -0,2000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe - DOMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 193 912 479 988 139 058 228 657
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 224 81 763 7 346 23 231
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 12 386 81 788 6 379 23 172
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 547 66 026 5 118 18 415
Amortyzacja (tys. zł) 1 140 1 206 1 251 1 321
EBITDA (tys. zł) 14 364 82 969 8 597 24 552
Aktywa (tys. zł) 1 880 263 1 752 953 1 860 715 2 030 738
Kapitał własny (tys. zł)* 817 498 883 604 888 391 826 746
Liczba akcji (tys. szt.) 24 771,272 24 771,272 24 771,272 24 782,592
Zysk na akcję (zł) 0,385 2,665 0,207 0,743
Wartość księgowa na akcję (zł) 33,002 35,671 35,864 33,360
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej