pb.pl
88,6000 zł
0,68% 0,6000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe - DOMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 262 756 72 526 157 769 193 912
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 36 881 -5 695 13 167 13 224
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 36 622 -6 522 12 961 12 386
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 29 521 -5 401 10 553 9 547
Amortyzacja (tys. zł) 950 1 019 1 044 1 140
EBITDA (tys. zł) 37 831 -4 676 14 211 14 364
Aktywa (tys. zł) 1 606 257 1 762 567 1 858 628 1 880 263
Kapitał własny (tys. zł)* 858 517 853 131 807 949 817 498
Liczba akcji (tys. szt.) 24 770,272 24 771,272 24 771,272 24 771,272
Zysk na akcję (zł) 1,192 -0,218 0,426 0,385
Wartość księgowa na akcję (zł) 34,659 34,440 32,616 33,002
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej