pb.pl
0,4300 zł
0,00% 0,0000 zł
Drop SA (DRP)

Wyniki finansowe - DROP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 21 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -339 338 -109 -9
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 381 155 -250 -166
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 198 131 -195 -26
Amortyzacja (tys. zł) 3 4 3 4
EBITDA (tys. zł) -336 342 -106 -5
Aktywa (tys. zł) 10 873 11 099 11 106 11 225
Kapitał własny (tys. zł)* 6 338 6 469 6 274 6 249
Liczba akcji (tys. szt.) 5 287,703 5 287,703 5 287,703 5 287,703
Zysk na akcję (zł) 0,037 0,025 -0,037 -0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,199 1,223 1,187 1,182
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej