pb.pl
1,3800 zł
0,00% 0,0000 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Wyniki finansowe - DROZAPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 33 062 45 464 34 987 28 754
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 160 611 5 -1 022
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 215 667 -139 -1 150
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 022 693 -163 -1 225
Amortyzacja (tys. zł) 476 494 434 468
EBITDA (tys. zł) -684 1 105 439 -554
Aktywa (tys. zł) 92 874 96 548 92 292 87 061
Kapitał własny (tys. zł)* 53 750 54 443 54 280 53 055
Liczba akcji (tys. szt.) 6 118,550 6 118,550 6 118,550 6 118,550
Zysk na akcję (zł) -0,167 0,113 -0,027 -0,200
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,785 8,898 8,871 8,671
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej