pb.pl
1,5400 zł
0,00% 0,0000 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Wyniki finansowe - DROZAPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 35 221 40 211 33 062 45 464
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 196 952 -1 160 611
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -81 862 -1 215 667
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 37 712 -1 022 693
Amortyzacja (tys. zł) 372 452 476 494
EBITDA (tys. zł) 568 1 404 -684 1 105
Aktywa (tys. zł) 83 087 95 422 92 874 96 548
Kapitał własny (tys. zł)* 54 244 54 955 53 750 54 443
Liczba akcji (tys. szt.) 6 118,550 6 118,550 6 118,550 6 118,550
Zysk na akcję (zł) 0,006 0,116 -0,167 0,113
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,865 8,982 8,785 8,898
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej