pb.pl
0,3000 zł
7,14% 0,0200 zł
Unified Factory (UFC)

Informacje o spółce - UNIFIED

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka jest producentem i globalnym dostawcą rozwiązań automatyzujących sprzedaż i obsługę klienta. Bazą oferowanej technologii jest platforma klasy Customer Service Automation, działająca w oparciu o zaawansowane algorytmy pamięci asocjacyjnej.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Solidarności 117/309
Kod: 00-140
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4512816
Fax: +48 22 3430858
Internet: www.unifiedfactory.pl
Email: office@unifiedfactory.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Unified Factory SA
Prezes:
Sektor: oprogramowanie
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 8 705 244
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Meritum Biegli Rewidenci
NIP: 1132452952
KRS: 0000322316
EKD: 62,10
Ticker GPW: UFC
ISIN: PLDTBRK00037

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 611 573,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 8 705 244 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 814 022
Liczba głosów na WZA: 8 705 244 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,30%
Kapitał akcyjny: 7 834 719,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 875 272
Cena nominalna akcji: 0,90 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,97%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,70%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Okniński Maciej porozumienie 2 786 200 (32,01%) 2 786 200 (30,27%) 2017-03-06 -
Dąbrowa Rafał porozumienie 840 000 (9,65%) 840 000 (9,13%) 2017-03-06 -
Betlej Tymon porozumienie 725 400 (8,33%) 786 650 (8,55%) 2017-03-06 -
Quercus TFI SA portfele 462 422 (5,31%) 462 422 (5,02%) 2018-06-30 TLS, NWA, XTB, ULM, SEL, RWL, ALI, ESS, IPE, IF4, LRQ, VOT, ZMT, SGN, HRP, SFS, TRN, ATR, MSZ, BBD,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z Databroker SA na Unified Factory SA 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-09
seria A 2009-01-14 500 000
0,00
0,90 0,00 500 000
450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2009-01-14 100 000
0,00
0,90 0,00 600 000
540 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2015-09-09 5 000 000
0,00
0,90 0,00 5 600 000
5 040 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2015-11-04 1 249 280
6 246 400,00
0,90 5,00 6 849 280
6 164 352,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-18
seria E - subskrypcja publiczna 2017-01-03 1 333 333
10 399 997,40
0,90 7,80 8 182 613
7 364 351,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-17
seria F - subskrypcja prywatna 2017-09-01 522 631
6 010 256,50
0,90 11,50 8 705 244
7 834 719,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Grygiel Grzegorz Członek Zarządu 2018-05-30 ARTERIA - Przewodniczący RN
Betlej Tymon Członek Zarządu 2018-05-30 -
Woźniak Marcin Członek Zarządu 2018-05-30 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Sapieha Robert Wiceprzewodniczący RN 2015-06-18 -
Klos Daniel Członek RN 2015-06-18 -
Latkowski Konrad Członek RN 2015-06-18 -
Pągowski Piotr Członek RN 2018-05-30 CDPROJEK - Członek RN
Chojecki Paweł Członek RN 2018-05-30 -