pb.pl
4,9300 zł
0,00% 0,0000 zł
DTP SA (DTP)

Informacje o spółce - DTP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

DTP SA to grupa spółek zajmujących się zakupem oraz zlecaniem obsługi zakupionych portfeli wierzytelności serwiserom, jak również świadczeniem usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wołoska 9
Kod: 02-583
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 2766600
Fax: +48 22 2766600
Internet: www.dtpsa.pl
Email: office@dtpartners.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: DTP SA
Prezes: Sjölund Martin
Sektor: wierzytelności
EKD: pozostała finansowa działalnośd usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 35 714 000
Zatrudnienie:
  • 2 (2015r.) - spółka
  • 154 (2015r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5213602553
KRS: 0000385173
EKD: 64,99
Ticker GPW: DTP
ISIN: PLDTP0000010

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 176 070 020 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 35 714 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35 714 000
Liczba głosów na WZA: 35 714 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 3 571 400,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35 714 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PRA Group Polska sp. z o.o. NWZ 35 714 000 (100,00%) 35 714 000 (100,00%) 2016-06-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-06-13
seria A - akcje założycielskie 2011-03-23 1 000 000
0,00
0,10 0,00 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-29
2014-03-26
seria B - Rubicon Partners SA, CC14 FIZ, Paged SA 2011-05-31 29 000 000
67 570 000,00
0,10 2,33 30 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-13
2014-03-26
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2012-04-03 5 714 000
571 400,00
0,10 0,10 35 714 000
3 571 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-23
2014-03-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2015-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-08-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2015-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sjölund Martin Prezes Zarządu 2016-04-26 -
Piętka, Karol Marek Członek Zarządu 2016-04-26 -
Varbanov Vladimir Członek Zarządu 2016-04-26 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Godoj Rafał Członek RN 2014-05-06 - Wiceprzewodniczący RN
Patel Tikendr Członek RN 2016-04-18 -
Husby Jan Członek RN 2016-05-25 -
Owen James Członek RN 2016-05-25 -
Holzgreve Alexander Członek RN 2016-05-25 -
Dokset, Leif Henning Członek RN 2016-05-25 -
Köchling Marcel Członek RN 2016-05-20 -