pb.pl
7,2600 zł
5,22% 0,3600 zł
Gobarto SA (GOB)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GOBARTO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 505 789 510 152 580 855 500 927
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 698 -7 526 -6 538 9 562
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 897 -10 299 -10 635 6 596
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 676 -7 891 -12 332 5 498
Amortyzacja (tys. zł) 13 772 12 927 10 665 13 176
EBITDA (tys. zł) 11 074 5 401 4 127 22 738
Aktywa (tys. zł) 1 064 369 1 068 392 1 037 800 1 091 524
Kapitał własny (tys. zł)* 447 091 437 764 415 718 421 995
Liczba akcji (tys. szt.) 27 800,229 27 800,229 27 800,229 27 800,229
Zysk na akcję (zł) -0,204 -0,284 -0,444 0,198
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,082 15,747 14,954 15,180
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej