pb.pl
6,3200 zł
-4,24% -0,2800 zł
Gobarto SA (GOB)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GOBARTO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 510 152 580 855 500 927 587 757
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -7 526 -6 538 9 562 11 034
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -10 299 -10 635 6 596 7 378
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -7 891 -12 332 5 498 7 729
Amortyzacja (tys. zł) 12 927 10 665 13 176 11 898
EBITDA (tys. zł) 5 401 4 127 22 738 22 932
Aktywa (tys. zł) 1 068 392 1 037 800 1 091 524 1 111 815
Kapitał własny (tys. zł)* 437 764 415 718 421 995 429 467
Liczba akcji (tys. szt.) 27 800,229 27 800,229 27 800,229 27 800,229
Zysk na akcję (zł) -0,284 -0,444 0,198 0,278
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,747 14,954 15,180 15,448
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej