pb.pl
10,9000 zł
-9,17% -1,1000 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Informacje o spółce - BEDZIN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Podstawowa działalność to wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Odbiorcami są podmioty przemysłu, sektora komunalnego i usługowego oraz gospodarstwa domowego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Bolesława Krzywoustego 7
Kod: 61-144
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 2679599
Fax: +48 32 2664411
Internet: www.ecbedzin.pl
Email: ecbedzin@ecb.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Elektrociepłownia Będzin SA
Prezes: Kwiatkowski Krzysztof
Sektor: energetyka
EKD: wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
Liczba akcji: 3 149 200
Zatrudnienie:
  • 4 (2018r.) - spółka
  • 165 (2018r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
NIP: 6250007615
KRS: 0000064511
EKD: 40,10
Ticker GPW: BDZ
ISIN: PLECBDZ00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 34 326 280 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 3 149 200 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 170 838
Liczba głosów na WZA: 3 149 200 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,92%
Kapitał akcyjny: 15 746 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 170 838
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,92%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,08%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kwiatkowski Krzysztof 785 108 (24,93%) 785 108 (24,93%) 2016-07-27 -
AgioFunds TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny, ZWZ 338 788 (10,76%) 338 788 (10,76%) 2019-06-28 TRI, TSG, MBR, VIN, CNG, WIK, IPE, K2I, SNW,
Bank Gospodarstwa Krajowego 311 355 (9,88%) 311 355 (9,88%) 2005-04-14 -
Familiar SA, SICAV-SIR ZWZ 309 084 (9,81%) 309 084 (9,81%) 2019-06-28 -
Autodirect SA ZWZ 269 037 (8,54%) 269 037 (8,54%) 2018-06-28 -
Skarb Państwa 157 466 (5,00%) 157 466 (5,00%) 2005-04-14 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, PKN, KGH, ATT, PGE, TPE, ENA, JSW, ARP_C, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, PHN, RCW, PCE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1993-02-23 314 920
50,00 314 920
15 746 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-07-31
1993-04-01
1998-12-08
split 1:10 1997-12-30
5,00 3 149 200
15 746 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-02-18
seria B - subskrypcja publiczna emisja nie doszła do skutku 1997-12-30 1 575 000
31 500 000,00
20,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-07-31

kapitał docelowy 2001-06-26 2 361 000
5,00 5 511 100
27 555 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2012-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2011-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2011-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2010-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2010-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2009-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2009-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2008-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2008-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2007-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2007-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2006-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2006-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2005-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2005-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2004-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2004-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2004-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2004-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2003-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2003-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2003-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2003-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2001-11-28 Asymilacja akcji pracownicze

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kwiatkowski Krzysztof Prezes Zarządu 2013-12-13 APATOR - Członek RN
Dryjski Bartosz Wiceprezes Zarządu 2019-10-08 -
Kowalczyk Piotr Członek Zarządu 2014-01-09 VIDIS - Wiceprzewodniczący RN
Kamiński Kamil Członek Zarządu 2020-06-22 TRAVEL - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Giesting Carl-Ernst Przewodniczący RN 2006-06-26 -
Niedźwiecki Janusz Przewodniczący RN 2014-01-08 APATOR - Przewodniczący RN
RADPOL - Wiceprzewodniczący RN
Berger Andreas Sekretarz RN 2013-05-09 -
Holtgreve Franz Członek RN 2003-02-01 -
Glatzel Friedrich-Josef Członek RN 2002-12-10 -
Hannig Markus Członek RN 2004-06-30 -
Żak Michał Członek RN 2004-08-31 -
Piętoń Józef Członek RN 2009-06-22 -
Ronneburg Uda Członek RN 2011-06-22 -
Schulze Sven Członek RN 2008-06-16 -
Glanowski Wiesław Członek RN 2013-12-20 -
Organista Waldemar Członek RN 2013-12-20 -
Węgorkiewicz Maciej Członek RN 2016-06-29 -
Leń Mirosław Członek RN 2017-06-19 -
Sobczak Wojciech Członek RN 2017-06-19 NETWISE - Prezes Zarządu
DEKPOL - Członek RN
LZPS - Członek RN