pb.pl
16,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Wyniki finansowe - BEDZIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 25 383 48 259 64 942 65 246
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -54 229 9 240 13 911
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 619 -5 222 4 026 9 788
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 638 -4 113 1 993 8 030
Amortyzacja (tys. zł) 4 880 4 594 4 692 4 802
EBITDA (tys. zł) 4 826 4 823 13 932 18 713
Aktywa (tys. zł) 707 927 711 430 662 587 663 314
Kapitał własny (tys. zł)* 174 666 170 553 172 242 180 272
Liczba akcji (tys. szt.) 3 149,200 3 149,200 3 149,200 3 149,200
Zysk na akcję (zł) -0,520 -1,306 0,633 2,550
Wartość księgowa na akcję (zł) 55,464 54,158 54,694 57,244
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej