pb.pl
10,9000 zł
-9,17% -1,1000 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Wyniki finansowe - BEDZIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 65 246 43 888 57 630 55 891
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 911 -13 812 -8 494 -86 977
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 788 -18 357 -12 924 -90 392
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 030 -15 441 -10 881 -95 398
Amortyzacja (tys. zł) 4 802 4 761 4 577 48 392
EBITDA (tys. zł) 18 713 -9 051 -3 917 -38 585
Aktywa (tys. zł) 663 314 586 147 574 922 465 393
Kapitał własny (tys. zł)* 180 272 164 807 153 926 56 183
Liczba akcji (tys. szt.) 3 149,200 3 149,200 3 149,200 3 149,200
Zysk na akcję (zł) 2,550 -4,903 -3,455 -30,293
Wartość księgowa na akcję (zł) 57,244 52,333 48,878 17,840
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej