pb.pl
19,0000 zł
-2,06% -0,4000 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Wyniki finansowe - BEDZIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 68 465 25 383 48 259 64 942
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 377 -54 229 9 240
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 594 -2 619 -5 222 4 026
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 574 -1 638 -4 113 1 993
Amortyzacja (tys. zł) 4 891 4 880 4 594 4 692
EBITDA (tys. zł) 18 268 4 826 4 823 13 932
Aktywa (tys. zł) 715 816 707 927 711 430 662 587
Kapitał własny (tys. zł)* 176 268 174 666 170 553 172 242
Liczba akcji (tys. szt.) 3 149,200 3 149,200 3 149,200 3 149,200
Zysk na akcję (zł) 2,088 -0,520 -1,306 0,633
Wartość księgowa na akcję (zł) 55,972 55,464 54,158 54,694
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej