pb.pl
4,4600 zł
-4,70% -0,2200 zł
Korporacja Gospodarcza „efekt” SA (EFK)

Wyniki finansowe - EFEKT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 1998
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 399 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 101 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -442 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -441 0
Amortyzacja (tys. zł) 2 578 0
EBITDA (tys. zł) 2 679 0
Aktywa (tys. zł) 81 669 30 062
Kapitał własny (tys. zł)* 32 948 20 429
Liczba akcji (tys. szt.) 1 665,150 1 665,150
Zysk na akcję (zł) -0,265 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,787 12,269
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej