pb.pl

Wyniki finansowe - EFEKT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 005 7 177 12 956 14 503
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 652 -556 4 231 5 643
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 592 -523 3 925 5 511
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 478 -836 3 444 4 888
Amortyzacja (tys. zł) 924 927 928 928
EBITDA (tys. zł) 2 576 371 5 159 6 571
Aktywa (tys. zł) 112 776 108 350 111 142 112 035
Kapitał własny (tys. zł)* 36 795 33 317 34 762 39 650
Liczba akcji (tys. szt.) 1 665,150 1 665,150 1 665,150 1 665,150
Zysk na akcję (zł) 0,287 -0,502 2,068 2,935
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,097 20,008 20,876 23,812
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej