pb.pl

Informacje o spółce - EKANCELAR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmowała się odzyskiwaniem należności na polskim rynku zarządzania i obrotu wierzytelnościami oraz doradztwa prawnego. W marcu 2016 r. Rad Wierzycieli nie zgodziła się na upadłość układową, a w kwietniu wyraziła zgodę na sprzedaż przez syndyka zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Gen. Józefa Bema 2
Kod: 50-265
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3272800
Fax: +48 71 7969195
Internet: www.e-kancelaria.com
Email: kontakt@e-kancelaria.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa SA w upadłości układowej
Prezes: Korpak Adam
Sektor: wierzytelności
EKD: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 26 700 000
Zatrudnienie:
  • 155 (2014r.) - spółka
  • 156 (2014r.) - grupa
Audytor: Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców sp. z o.o.
NIP: 8982013160
KRS: 0000366992
EKD: 64,99
Ticker GPW: EKA
ISIN: PLEKGPF00011

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 267 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 26 700 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 500 000
Liczba głosów na WZA: 37 200 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,33%
Kapitał akcyjny: 2 670 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 000 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,45%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 60,67%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mehtilda Holdings Ltd. 10 500 000 (39,33%) 21 000 000 (56,45%) 2016-01-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 10 500 000
1 050 000,00
0,10 0,10 10 500 000
1 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-01
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-20
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - Ex-Debt Partners SA 2011-01-26 3 000 000
1 500 000,00
0,10 0,50 13 500 000
1 350 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-21
2013-09-26
seria C - subskrypcja prywatna 2011-01-26 1 060 000
2 480 400,00
0,10 2,34 14 560 000
1 456 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-14
2013-09-26
seria D - subskrypcja prywatna 2012-06-15 12 140 000
1 821 000,00
0,10 0,15 26 700 000
2 670 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-15
2013-09-26
seria E - subskrypcja prywatna 2015-02-25 20 000 000
4 000 000,00
0,10 0,20 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 25:1 2015-11-16 0
0,00
2,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Korpak Adam Prezes Zarządu 2015-06-23 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Miśko Jan Przewodniczący RN 2010-10-01 -
Pawłowska Alicja Wiceprzewodniczący RN 2010-10-01 -
Kostera Robert Członek RN 2014-12-15 -