pb.pl
2,0400 zł
2,51% 0,0500 zł
Ekopol Górnośląski Holding S.A. (EGH)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - EKOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 26 824 26 812 25 583 27 760
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 481 -225 184 246
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 464 -283 152 226
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 390 -227 129 203
Amortyzacja (tys. zł) 565 0 297 302
EBITDA (tys. zł) 1 046 -225 481 548
Aktywa (tys. zł) 24 088 23 357 25 210 23 379
Kapitał własny (tys. zł)* 10 854 10 839 10 968 10 984
Liczba akcji (tys. szt.) 2 594,532 2 594,532 2 594,532 2 594,532
Zysk na akcję (zł) 0,150 -0,088 0,050 0,078
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,184 4,178 4,227 4,233
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej