pb.pl
2,0600 zł
4,57% 0,0900 zł
Ekopol Górnośląski Holding S.A. (EGH)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - EKOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 26 812 25 583 27 760 26 462
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -225 184 246 202
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -283 152 226 175
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -227 129 203 151
Amortyzacja (tys. zł) 0 297 302 348
EBITDA (tys. zł) -225 481 548 550
Aktywa (tys. zł) 23 357 25 210 23 379 24 420
Kapitał własny (tys. zł)* 10 839 10 968 10 984 10 914
Liczba akcji (tys. szt.) 2 594,532 2 594,532 2 594,532 2 594,532
Zysk na akcję (zł) -0,088 0,050 0,078 0,058
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,178 4,227 4,233 4,207
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej