pb.pl
1,8800 zł
-2,59% -0,0500 zł
Ekopol Górnośląski Holding S.A. (EGH)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - EKOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 23 094 26 624 26 824
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 114 293 481
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 103 256 464
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 81 208 390
Amortyzacja (tys. zł) 0 93 362 565
EBITDA (tys. zł) 0 207 655 1 046
Aktywa (tys. zł) 19 956 21 017 23 860 24 088
Kapitał własny (tys. zł)* 10 416 10 173 10 464 10 854
Liczba akcji (tys. szt.) 2 594,532 2 594,532 2 594,532 2 594,532
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,031 0,080 0,150
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,015 3,921 4,033 4,184
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej