pb.pl
3,9500 zł
-0,25% -0,0100 zł
Elektrotim SA (ELT)

Wyniki finansowe - ELEKTROTI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 63 875 79 744 117 775 57 148
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 799 1 708 3 140 -4 429
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 894 1 144 2 775 -4 762
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 230 410 2 341 -4 316
Amortyzacja (tys. zł) 808 800 817 1 070
EBITDA (tys. zł) -1 991 2 508 3 957 -3 359
Aktywa (tys. zł) 141 359 147 693 178 599 155 764
Kapitał własny (tys. zł)* 67 913 68 324 70 109 65 794
Liczba akcji (tys. szt.) 9 983,009 9 983,009 9 983,009 9 983,009
Zysk na akcję (zł) -0,223 0,041 0,234 -0,432
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,803 6,844 7,023 6,591
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej