pb.pl
3,7900 zł
0,26% 0,0100 zł
Elektrotim SA (ELT)

Wyniki finansowe - ELEKTROTI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 79 744 117 775 57 148 65 330
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 708 3 140 -4 429 -8 878
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 144 2 775 -4 762 -9 291
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 410 2 341 -4 316 -9 111
Amortyzacja (tys. zł) 800 817 1 070 1 246
EBITDA (tys. zł) 2 508 3 957 -3 359 -7 632
Aktywa (tys. zł) 147 693 178 599 155 764 155 011
Kapitał własny (tys. zł)* 68 324 70 109 65 794 54 155
Liczba akcji (tys. szt.) 9 983,009 9 983,009 9 983,009 9 983,009
Zysk na akcję (zł) 0,041 0,234 -0,432 -0,913
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,844 7,023 6,591 5,425
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej