pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ELZAB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 26 320 27 169 29 479 21 870
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 143 823 -575 -2 385
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 383 -1 917 -6 033 -3 896
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 550 -1 770 -5 929 -3 967
Amortyzacja (tys. zł) 1 213 1 270 1 334 1 451
EBITDA (tys. zł) 1 356 2 093 759 -934
Aktywa (tys. zł) 184 164 189 977 200 973 201 997
Kapitał własny (tys. zł)* 92 177 90 469 84 516 80 548
Liczba akcji (tys. szt.) 16 137,045 16 137,045 16 137,045 16 137,045
Zysk na akcję (zł) 0,344 -0,110 -0,367 -0,246
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,712 5,606 5,237 4,991
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej