pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ELZAB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 29 479 21 870 27 206 28 823
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -575 -2 385 2 244 1 383
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -6 033 -3 896 2 741 90
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 929 -3 967 2 614 352
Amortyzacja (tys. zł) 1 334 1 451 1 516 1 586
EBITDA (tys. zł) 759 -934 3 760 2 969
Aktywa (tys. zł) 200 973 201 997 204 054 208 938
Kapitał własny (tys. zł)* 84 516 80 548 83 211 83 439
Liczba akcji (tys. szt.) 16 137,045 16 137,045 16 137,045 16 137,045
Zysk na akcję (zł) -0,367 -0,246 0,162 0,022
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,237 4,991 5,157 5,171
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej